zachmurzenie duże
poniedziałek
Reklama
Konkurs fotograficzny pn. “Moja piękna Ziemia Wieluńska”
03 października 2022 r. | 12:26
0

Stowarzyszenie Łączy nas Wieluń organizuje konkurs fotograficzny pn. "Moja piękna Ziemia Wieluńska".

regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Łączy nas Wieluń z siedzibą w Wieluniu, ul. Kaliska 14. Konkurs organizowany jest w ramach zadania „Moja piękna Ziemia Wieluńska” ze środków finansowych Powiatu Wieluńskiego zgodnie z umową o realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju, promocji Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacji lokalnych społeczności z zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki w 2022 roku.
2. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów na terenie powiatu Wieluńskiego oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu.
3. Temat konkursu brzmi „Konkurs fotograficzny - Moja piękna Ziemia Wieluńska”.
Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne, ciekawe, najpiękniejsze miejsce, obiekt w miejscowości lub detal przedstawiający bogactwo natury (roślina, zwierzę, krajobraz).
Uczestnicy konkursu
4. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Powiatu Wieluńskiego.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
Zasady konkursu
5. Uczestnik konkursu ma przedstawić maksymalnie 2 fotografie ciekawego, intrygującego, niezwykłego miejsca, obiektu lub przyrody. Fotografia powinna być wykonana na terenie powiatu Wieluńskiego za pomocą tylko i wyłącznie telefonu komórkowego. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
Część fotograficzna: wymagany format zdjęć to jpg o rozmiarze pliku nie przekraczającym 20 MB.
Część opisowa: w treści wiadomości powinna znaleźć się szczegółowa lokalizacja miejsca (rejon gminy, nazwa wsi i/lub ulicy, charakterystyczny punkt odniesienia, celem identyfikacji).
Zdjęcie powinno być plikiem oryginalnym, nie przetworzonym komputerowo – nie dotyczy korekty kolorystyki, kontrastu i ostrości, a także drobnego retuszu.
6. Regulamin konkursu dostępny jest na facebooku Łączy nas Wieluń - https://www.facebook.com/LaczyNasWielun .
7. Pracę konkursową wraz z opisem należy przesłać do 31 października 2022 roku na adres e-mail organizatora tj. laczynaswielun@gmail.com . Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Kategoria _Tytuł-zdjęcia.
8. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
9. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
10. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Stowarzyszenia Łączy nas Wieluń.
Rozstrzygnięcie i nagrody
11. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach od 2 do 5 listopada 2022 roku, a wyniki i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 12 listopada 2022 roku, o godz. 17.00 podczas wernisażu, który odbędzie się na Dworcu Kulturalnym Wieluń Dąbrowa.
12. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.
13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.
14. Członkowie Stowarzyszenia Łączy nas Wieluń i ich Rodziny nie mogą brać udziału w Konkursie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *