zachmurzenie duże
piątek
Reklama
fot. Google Maps
Dotacje na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
21 sierpnia 2020 r. | 13:05
0

Wójt Gminy Wierzchlas informuje mieszkańców miejscowości Wierzchlas, Kraszkowice i Krzeczów, zainteresowanych podłączeniem budynków do kanalizacji sanitarnej, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.

Nazwa programu: Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w Gminie Wierzchlas

Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zobowiązane są do złożenia  w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchlas deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami.

Deklarację wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Wierzchlas, ul. Szkolna 7

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2020 r.

Druki deklaracji można uzyskać w w Urzędzie Gminy bądź też pobrać poniżej:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie  ->>> POBIERZ

Intensywność  dofinansowania dla Beneficjenta końcowego przedsięwzięcia tj. właściciela posesji) wynosi:

  • ze środków WFOŚiGW w Łodzi do 70% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że Fundusz udzielając dofinansowania uwzględnia efektywność uzyskania efektu ekologicznego, określoną wg zasady, iż jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczony jako iloraz kosztów kwalifikowanych i ilości RLM* nie może przekroczyć 2.500,00 zł /1 RLM;
  • ze środków budżetu Gminy Wierzchlas zostaną pokryte koszty przygotowania dokumentacji kosztorysowej, przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz nadzoru inwestorskiego;
  • rozliczenie kosztów zadania z WFOŚiGW w Łodzi następuje wyłącznie w kwotach netto tj. bez podatku VAT;
  • pozostałe koszty, w tym podatek VAT pokryje Beneficjent końcowy (właściciel nieruchomości).

Zastrzega się, że dofinansowanie będzie udzielane mieszkańcom pod warunkiem uzyskania przez Gminę Wierzchlas dofinansowania na realizję ninijszego projektu.

Termin zakończenia zadania:  nie później niż 30.10.2021 r.

Wszelkich informacji nt. dofinansowania  uzyskają Państwo pod numerem tel. 43/88 66 112

*RLM – dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że pobyt 1 mieszkańca oznacza 1 RLM, a dla osób czasowo przebywających RLM określa się proporcjonalnie do okresu ich pobytu. /UG Wierzchlas/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *