zachmurzenie duże
16°
16°
sobota
Reklama
PGG
Komunikat GOPS w Wierzchlesie w sprawie dodatku węglowego
23 września 2022 r. | 15:40
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchlesie informuje, że od 22 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie dodatku  dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Druki wniosku o przyznanie dodatku  dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wierzchlasie, w pokoju nr 1 oraz na stronie internetowej www.wierzchlas.pl.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchlesie
Ul. Szkolna 7
98-324 Wierzchlas

poniedziałek w godz.8.00-16.00;
wtorek- piątek w godz. 7.00-15.00;

 Dodatek dla gospodarstw domowych będzie przysługiwał w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomas albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

Uwaga

W przypadku ogrzewania gazowego, ustawa przewiduje dodatek tylko dla gospodarstw domowych ze źródłem ciepła zasilanym skroplonym gazem LPG, a nie gazem ziemnym.

Wyżej wymienione źródła ciepła muszą być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynkówdo dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

Uwaga!

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku  dla gospodarstw domowych na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości bezpośredniego  odebrania  od tego organu informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych.

DO pobrania:

- wniosek >>>Pobierz

- RODO >>>PobierzDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *