zachmurzenie duże
piątek
Reklama
Usuń azbest z gminą Wierzchlas
19 lutego 2020 r. | 13:07
0

Urząd Gminy Wierzchlas poinformował, że rozpoczął przyjmowanie wniosków na nieodpłatne odbieranie odpadów zawierających azbest.

W ramach projektu odbierany będzie eternit zdjęty z dachów oraz inne materiały zawierające azbest, zmagazynowane na paletach, na terenie nieruchomości, w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu ciężarowego. Nie przewiduje się dofinansowania kosztów demontażu instalacji zawierających azbest!

Odbiór zebranych materiałów azbestowych nastąpi prawdopodobnie w miesiącu wrześniu i będzie dla właścicieli nieruchomości nieodpłatny.

Formularze wniosków dostępne są TUTAJ oraz w Urzędzie Gminy Wierzchlas (pokój nr 12).

Osoby zainteresowane odbiorem azbestu powinny złożyć stosowne wnioski w terminie do dnia 31 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Wierzchlas, pok. nr 12, listownie na adres: Urząd Gminy Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas (liczy się data wpływu), bądź drogą elektroniczną w formie skanu z czytelnym podpisem na adres: nabory@wierzchlas.pl (temat e-meila: wniosek – azbest).

Projekt realizowany będzie przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zastrzega się, że przy braku wsparcia WFOŚiGW w Łodzi zbiórka wyrobów azbestowych zostanie przesunięta na rok następny.

Szczegółowych informacji na temat programu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzchlas, pok. nr 12, tel. 43/ 88 66 112.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *