zachmurzenie duże
22°
22°
niedziela
Reklama
W piątek druga sesja Rady Gminy Wierzchlas w 2022 roku
16 marca 2022 r. | 12:14
0

W piątek 18 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchlas odbędzie się druga sesja Rady Gminy Wierzchlas w 2022 roku.

Podczas sesji radni podejmą uchwałę m.in. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzchlas, za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Początek sesji o godz. 14:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLIV sesji Rady Gminy Wierzchlas.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Gminy Wierzchlas.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2022r.,
5.2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchlas,
5.3. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie za rok 2021,
5.4. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzchlas, za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,
5.5. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Wierzchlas w 2022 roku,
5.6. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Mierzycach,
5.7. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników i ich domowników oraz w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu,
5.8. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Wierzchlas,
5.9. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2023 roku,
5.10. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
5.11. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie działań na terenie Gminy Wierzchlas związanych z pomocą dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku,
5.12. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
5.13. w sprawie rozpatrzenia petycji.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchlesie za 2021r.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wierzchlas za 2021r.
9. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.
11. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Gminy Wierzchlas.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *