zachmurzenie duże
16°
16°
sobota
Reklama
fot. Google Maps
Gmina przystąpiła do MPZP dla fragmentu wsi Mierzyce
09 lipca 2021 r. | 11:43
0

Wójt Gminy Wierzchlas informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mierzyce. W ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchlas ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: agnieszka.kucharska@wierzchlas.pl Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wierzchlas.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *