zachmurzenie duże
piątek
Reklama
fot. Google Maps
Gmina przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kraszkowice
29 lipca 2022 r. | 14:28
0

Wójt Gminy Wierzchlas poinformował o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kraszkowice.

W ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchlas ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: agnieszka.kucharska@wierzchlas.pl Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *