słabe opady śniegu
-3°
-3°
sobota
Reklama
fot. Google Maps
Ruszyło postępowanie administarcyjne w sprawie budowy “Przystani Pustkowie” nad Wartą w Łaszewie Rządowym
01 kwietnia 2022 r. | 12:46
0

Ruszyło postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Ilony i Roberta Moczulewskich z Miarek w sprawie budowy zespołu obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych „Przystań Pustkowie” nad Wartą „ planowanego na działkach o numerach ewidencyjnych :276, 277/1, 277/3, 530/1 i 561 położonych w obrębie ewidencyjnym Łaszew Rządowy.

W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej, po przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko, Inwestor podjął decyzję o zmianie planowanego zagospodarowania terenu inwestycji, co było wynikiem uzyskania negatywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 r.

W dniu 18.01.2020 r. Inwestor złożył pismo z prośbą o zawieszenie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych „Przystań Pustkowie” nad Wartą „ planowanego na działkach o numerach ewidencyjnych :276, 277/1, 277/3, 530/1 i 561 położonych w obrębie ewidencyjnym Łaszew Rządowy, powiat wieluński, gm. Wierzchlas”. Tutejszy organ postanowieniem z dnia 16.02.2021 r. zawiesił prowadzone postępowanie.

W dniu 17.03.2022 r. Inwestor zwrócił się z wnioskiem o podjęcie zawieszonego uprzednio postępowania dołączając do wniosku nowy raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, uwzgledniający nową koncepcję zagospodarowania terenu inwestycji.



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *