zachmurzenie duże
16°
16°
sobota
Reklama
fot. Google Maps
Ruszyły procedury administracyjne dotyczące przebudowy drogi Mierzyce – Łaszew
13 maja 2022 r. | 13:12
0

Urząd Gminy Wierzchlas poinformował, że rozpoczęły się procedury administracyjne w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 4525E Mierzyce - Łaszew.

12 maja 2022 r. na wniosek złożony przez Powiat Wieluński, pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4525E Mierzyce – Łaszew”. Przedsięwzięcie ma zostać zlokalizowane na działkach nr ewidencyjny :800, 360/2 obręb Mierzyce oraz na działce nr ewidencyjny: 543, obręb Łaszew AB, gm. Wierzchlas, powiat wieluński.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Wierzchlas.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wierzchlas ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas w godzinach urzędowania.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *