zachmurzenie duże
piątek
Reklama
Jest dotacja dla mieszkańców na OZE
02 września 2022 r. | 12:58
0

Dzięki wolnym środkom z lat ubiegłych, projekt Gminy Wierzchlas pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas – etap 2” został wyłoniony do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Projekt swoim zakresem obejmować będzie budowę:
- 14 instalacji kotłów na biomasę
- 8 instalacji zbiorników na CWU
- 19 instalacji kolektorów słonecznych
- 136 instalacji fotowoltaicznych.

Szacunkowa wartość projektu: 3 212 654,52 zł.

Przyznane dofinansowanie: 2 505 191,40 zł.

Wkrótce zostaną podpisywane umowy z mieszkańcami gminy Wierzchlas. /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *