zachmurzenie duże
16°
16°
sobota
Reklama
Jutro sesja asbolutoryjna
23 czerwca 2021 r. | 10:26
0

W czwartek 24 czerwca o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchlas, odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzchlas, podczas której radni będą głosować w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Wierzchlas.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Gminy Wierzchlas.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Przeprowadzenie debaty nad raportem
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchlas wotum zaufania,
6.2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
6.3. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
6.4. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2021 rok
6.5. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchlas,
6.6. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wykonanie zadania pn. „Przebudowa stacji wodociągowej Wierzchlesie”.
6.7. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzchlas.
7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Wierzchlas.

Transmisję będzie można śledzić TUTAJ.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *