słabe opady deszczu
15°
15°
piątek
Reklama
Czy radni podniosą podatek od nieruchomości? Dziś sesja!
07 października 2020 r. | 13:31
0

Dziś o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchlas odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzchlas, podczas której radni określą nowe podatku od nieruchomości na 2021 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Wierzchlas.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Gminy Wierzchlas.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2020 rok,
5.2. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
5.3. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
5.4. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.
5.5. w sprawie trybu Powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wierzchlas oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
5.6. w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Gminy Wierzchlas do załatwienia Wójtowi Gminy Wierzchlas.
6. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Gminy Wierzchlas.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *