zachmurzenie duże
16°
16°
sobota
Reklama
IDMAR
Szykują się kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni
23 października 2023 r. | 13:18
0

Kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni.

Obowiązujące przepisy prawa zobowiązują Wójta Gminy do przeprowadzenia kontroli w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone kontrole w gospodarstwach domowych.

Podczas kontroli, właściciele nieruchomości, będą zobowiązani do:

  • udokumentowania usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie umowy,
  • przedłożenia dowodu uiszczania opłat za dokonaną usługę (rachunki, faktury VAT, paragony, lub inny dokument księgowy).

Umowy na wywóz nieczystości należy zawierać z uprawnionymi do tego rodzaju działalności podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Wierzchlas.

Na terenie gminy Wierzchlas takie zezwolenie posiadają:

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Paweł Mielczarek, ul. Południowa 84, 98-324 Wierzchlas, tel. 601 383 735, 601 162 290;
  2. Firma Usługi Asenizacyjne Beata Grzesik, ul. Słowackiego 3, 98-354 Siemkowice, tel. 662 259 048, 662 267 683;
  3. Wywóz Nieczystości Płynnych Seweryn Stefanowski, ul. Leśna 40a, 98-324 Wierzchlas, tel. 501 376 168
  4. Skrzyniopak Grzegorz Ścigała, Łaszew Rządowy 19, 98-324 Wierzchlas, tel. 721-588-894;
  5. Gmina Wierzchlas planuje rozpoczęcie świadczenia usług wywozu nieczystości ciekłych od stałych mieszkańców gminy, którzy nie mają technicznej możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, więcej szczegółów wkrótce w Aktualnościach na stronie gminy Wierzchlas.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy zobowiązani są do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości oraz opróżniania osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, nie rzadziej niż raz w roku.

Informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 2, 2a i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 88 66 112. /UG Wierzchlas/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *