umiarkowane opady deszczu
17°
17°
sobota
Reklama
W czwartek sesja Rady Gminy Wierzchlas
23 stycznia 2023 r. | 10:18
1

W czwartek, 26 stycznia, o godz. 13:30 w Urzędzie Gminy Wierzchlas odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzchlas.

porządek obrad:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LII sesji Rady Gminy Wierzchlas.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu LI sesji Rady Gminy Wierzchlas.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2022 r.,
5.2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchlas,
5.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu,
5.4. w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Wieluńskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową,
5.5. w sprawie w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Wierzchlas na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
5.6. w sprawie wyrażania woli przystąpienia z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wielkiego Łuku Warty”’,
5.7. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na rok 2023 r. ,
5.8. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Zakończenie obrad LI sesji Rady Gminy Wierzchlas.

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “W czwartek sesja Rady Gminy Wierzchlas”

  1. jakup pisze:

    Sesja z rady nie została zarejestrowana ani nie była udostępniana publicznie !!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *