zachmurzenie duże
poniedziałek
Reklama
fot. Google Maps
Można składać wnioski o stypendia socjalne dla uczniów
23 sierpnia 2021 r. | 12:11
0

Wójt Gminy Wierzchlas informuje, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022:

do 15 września 2021 r. dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych
oraz szkół ponadpodstawowych,
do 15 października 2021 r. dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych
zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchlas.

Dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku uprawniający do otrzymania świadczenia, nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł.

Druki wniosku o przyznanie stypendium wraz z informacją i załącznikami dostępne
są w Urzędzie Gminy Wierzchlas w pokoju nr 15 oraz na stronie internetowej gminy.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w:
Urzędzie Gminy Wierzchlas
ul. Szkolna 7,
98-324 Wierzchlas
I piętro
pokój nr 15 /UG/

Druki do pobrania:

1. Stypendium socjalne >>>Pobierz

2. Wniosek o stypendium socjalne >>>Pobierz

3. Oświadczenie >>>Pobierz

4. Zaświadczenie o zatrudnieniu >>>Pobierz

5. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 >>>Pobierz

6. Informacja do wniosku na stypendium socjalne >>>PobierzDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *