zachmurzenie duże
13°
13°
niedziela
Reklama
fot. facebook.com/pages/category/Fire-Protection-Service/OSP-Kraszkowice-1383701948517105/
Są pieniądze dla jednostek OSP
08 stycznia 2021 r. | 14:30
0

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

  • Beneficjenci: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Termin i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie 28.12.2020 r. – 15.01.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Przygotowane wnioski należy składać:

  • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”);
  •  w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należyzłożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku.

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa z dopiskiem: Nabór ciągły Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Dla wniosków składanych w formie pełnego wydruku z GWD przesłanego pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Kwota alokacji na udostępnienie środków na udzielanie dotacji – 16 mln zł (na rok 2021).

Dokumenty

ogolnopolski_program_finansowania_sluzb_ratowniczych_maly_strazak_grudzien_2020.pdf
ogolnopolski_program_finansowania_sluzb_ratowniczych_maly_strazak_grudzien_2020.pdf - (590,15 KB)ogolnopolski program finansowania sluzb ratowniczych maly strazak Grudzień_2020
umowa_wzor_maly_strazak_grudzien_2020.doc
umowa_wzor_maly_strazak_grudzien_2020.doc - (76,5 KB)UMOWA wzór Mały Strażak Grudzień 2020
regulamin_naboru_maly_strazak_grudzien_2020.pdf
regulamin_naboru_maly_strazak_grudzien_2020.pdf - (599,97 KB)Regulamin naboru Mały Strażak Grudzień 2020
zal_1_do_programu_wykaz_rzeczowy_sprzetu_i_wyposazenia_dla_jednostek_ochotniczych_strazy_pozarnych_grudzien_2020.pdf
zal_1_do_programu_wykaz_rzeczowy_sprzetu_i_wyposazenia_dla_jednostek_ochotniczych_strazy_pozarnych_grudzien_2020.pdf - (502,59 KB)zał 1 do Programu_Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Grudzień 2020
zal_nr_2_wzor_wniosku_o_wyplate_srodkow_wraz_z_wykazem_przedsiewziec.docx
zal_nr_2_wzor_wniosku_o_wyplate_srodkow_wraz_z_wykazem_przedsiewziec.docx - (20,29 KB)zał nr 2 Wzór wniosku o wypłatę środków wraz z wykazem przedsięwzięć
zal_nr_3_wzor_oswiadczenia_o_dokonaniu_zaplaty.docx
zal_nr_3_wzor_oswiadczenia_o_dokonaniu_zaplaty.docx - (17,16 KB)zał nr 3 Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty
zal_nr_4_wzor_sprawozdania_koncowego.docx
zal_nr_4_wzor_sprawozdania_koncowego.docx - (20,14 KB)zał nr 4 Wzór sprawozdania końcowego
zal_nr_5_wzor_oswiadczenia_o_rozliczeniu_ekologicznym.docx
zal_nr_5_wzor_oswiadczenia_o_rozliczeniu_ekologicznym.docx - (17,64 KB)zał nr 5 Wzór oświadczenia o rozliczeniu ekologicznym
zal_nr_6_lista_efektow_srodowiskowych.xlsx
zal_nr_6_lista_efektow_srodowiskowych.xlsx - (203,38 KB)zał nr 6 Lista efektów środowiskowych


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *