zachmurzenie duże
22°
22°
niedziela
Reklama
shutterstock
W czwartek głosowanie w sprawie wydzierżawienia działki pod antenę 5G
20 czerwca 2022 r. | 12:33
0

W czwartek 23 czerwca o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchlas odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzchlas, podczas której radni będą głosować w sprawie wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Wierzchlesie pod antenę sieci komórkowej.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLVII sesji Rady Gminy Wierzchlas.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Gminy Wierzchlas.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Informacja dotycząca realizacji inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Wierzchlas.
6. Przeprowadzenie debaty nad raportem
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchlas wotum zaufania,
7.2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,
7.3. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
7.4. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2022 rok,
7.5. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchlas,
7.6. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/312/2022 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 13 kwietnia 2022r.,
7.7. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/150/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 23 kwietnia 2009r.,
7.8. w sprawie zmiany uchwały Nr X/80/2019 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Wierzchlas dodatków do wynagrodzenia i nagród,
7.9. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wierzchlas,
7.10. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Wierzchlesie,
7.11. w sprawie ustanowienia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchlas,
8. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Gminy Wierzchlas.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *