zachmurzenie duże
16°
16°
sobota
Reklama
W czwartek sesja absolutoryjna
19 czerwca 2023 r. | 09:36
0

W czwartek, 22 czerwca o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Wierzchlas odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzchlas w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium za 2022 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LVII sesji Rady Gminy Wierzchlas.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu LVI sesji Rady Gminy Wierzchlas.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Informacja dotycząca realizacji inwestycji polegającej na remoncie drogi wojewódzkiej
nr 486E (Ruda – Krzeczów).
6. Przeprowadzenie debaty nad raportem.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie udzielenia/ nie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchlas wotum zaufania,
7.2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok,
7.3. w sprawie udzielenia / nie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
7.4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kraszkowice,
7.5. w sprawie rozpatrzenia skargi,
7.6. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.
8. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Gminy Wierzchlas.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *