zachmurzenie duże
16°
16°
sobota
Reklama
shutterstock
W piątek sesja w sprawie podwyżki za odbiór śmieci
17 lutego 2020 r. | 12:56
0

W piątek 21 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchlas odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzchlas, podczas której podniosą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Wierzchlas.

Początek sesji o godz. 13:30.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Wierzchlas.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Gminy Wierzchlas.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesjami.
5. Podjęcie uchwały:
a) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Wierzchlas w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
b) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne,
c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchlas,
d) przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Wierzchlas,
e) zmiany Uchwały Nr XIV/111/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
f) nadania imienia Szkole Podstawowej w Toporowie,
g) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego,
h) zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Łaszew
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy Wierzchlas.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *